Møtereferat

 

2018

Møte nr 1


2017

Ingen møtereferat lagt ut.

 

I 2014 har styret valgt å offentliggjøre forenklede versjoner av referat fra styremøter. Dette for å informere medlemmene om styrets arbeid og hva som tas opp på styremøtene.

2016

Møte nr 8

Møte nr 6

Møte nr 5

Møte nr 4 

Møte nr 3

NAS styret konstitueringsmøte 14.3.16

2015

Møte nr. 9

Møte nr. 6

Møte nr. 5

Møte nr. 4

Møte nr. 3

Møte nr. 1

2014

Møte nr. 8

Møte nr. 7

Møte nr. 6

Møte nr. 5

Møte nr. 4

Møte nr. 3