Nyttige lenker

Her finner du et knippe nyttige lenker. Flere kommer til etterhvert – litt avhengig av din hjelp. Du kan sende en e-post til webmaster

Akustiske Selskaper i Norden:

Andre lenker

Akustikkavdelingen i DTU: http://www.dat.dtu.dk/

Aalborg Universitet: http://www.acoustics.dk/

KTH- akustikkundervisning: http://www.kth.se/

Standard Norge: http://www.standard.no/

Akustikk, støy og vibrasjoner hos Standard Norge:http://www.standard.no/imaker.exe?id=9601&visdybde=1&aktiv=9601

ISO-standarder: hjemmeside: http://www.iso.ch/ katalog: http://www.iso.ch/cate/cat.html

CEN-hjemmeside:http://www.cenorm.be/
(ingen nettkatalog - utgitt i de nasjonale kataloger når standarder er vedtatt)

Nordtest hjemmesider: http://www.nordtest.info/

NORSOK-standarder: http://www.standard.no/no/Fagomrader/Petroleum/NORSOK-procedures-and-templates/

DIN -Katalog over tyske standarder: http://www.din.de/

BSI-Katalog over engelske standarder: http://www.bsigroup.com/

EUs støypolitikk og direktiver om støy: http://ec.europa.eu/environment/noise/home.htm

Ajourførte lover og forskrifter (også om støy): http://www.lovdata.no/all/

Miljøstatus, sider om støy: http://www.miljostatus.no/Tema/Stoy/

Statens bygningstekniske etat: http://www.dibk.no/ 

Arbeidstilsynet sider om støy:  http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78245 

Klifs støysider: http://www.klif.no/no/Tema/Stoy/

Norsk forening mot støy: http://www.stoyforeningen.no/

WHO Guidelines for Community Noise:http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html

Dr. grads studier i regi av European Doctorate in Sound and Vibration Research (EDSVS) : http://www.isvr.soton.ac.uk/edsvs

Blog om hørsel og støy har laget av Prof. Gerald Fleischer, University of Giessen:http://www.hearing-blog.com/

Side om romakustikk for musikk og tale: http://www.akutek.info/  

Fin side for hørselshemmede:  http://www.audiograf.no/