Kurs og fag

Fag på Bachelor, Master, eller PhD nivå

NTNU Trondheim:

Universitetet i Oslo:

Norges Musikkhøgskole

  • Gir fag i musikkteknologi.
     

Universitetet i Bergen:

Øvrige fag

NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio:

  • 2-årig Lydteknikerutdanning, foruten diverse kurstilbud i lydteknikk.

Teknologisk Institutt i Oslo:

  • Arrangerer Verneingeniørskolen, hvor en av modulene er et tredagers kurs "Støy".
     

NOTAM - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk

  • Forskjellige utdanningstilbud relatert til musikk og akustikk

NTNU, Trondheim:

Hvis du kjenner til akustikk-relaterte utdannelser/kurser som saknes, meld fra tilPeter Svensson.