Høstmøte 2017

NAS Høstmøte 2017 ble avholdt i Trondheim 3.- 4. november.

Hotell:

Scandic Lerkendal

 lerkendal@scandichotels.com

 

 

Foredrag (foreløpig)

Regelverk i endring – fortolkninger og fremtidsvisjoner / Massivtre

  • Karl Richard Persson - Miljødirektoratet – T-1442 Status for revisjonsarbeid
  • Tore Moen - Rif – tolkning av regelverk 
  • Karin Cosgriff  - Leder revisjonskomiteen - NS 8176 
  • Tønnes Ognedal - Leder revisjonskomiteen - NS 8175
  • nn - Miljødirektoratet - Implementering av CNOSSOS i Forurensningsforskriften
  • Øystein Valdem - Forsvarsbygg - Endringer i T-1442 for skytebanestøy 
  • Aasmund Bunkholt - Trefokus - Hvorfor skal vi bruke massivtre?