Foredrag på høstmøtet 2016

Jomar Langeland- Buskerudbyen

 

Trond Maag - Byplanlegging

 

Jakob Fryd - Støyplage fra motorveger og bygater (dk)

 

Anne-Margrethe Faureng - Fortetting i knutepunktsområder - konsekvenser for støy

 

Melina Mesihovic - Usikkerheter rundt Ctr-spekteret

 

Truls Berge - Reduksjon av trafikkstøy i bymiljø - potensiale og utfordringer

 

Alain Bradette - Kartlegging av anleggstøy fra Follobanen ved Oslo S + VEDLEGG

 

Tønnes Ognedal - Database for støy og vibrasjoner fra håndholdt verktøy

 

Trond V. Tronstad - Ny metode for å avdekke små hørselsendringer

 

Anders Løvstad - Lydforhold i boliger - en sosioakustisk undersøkelse

 

Jens Holger Rindel - Hva er tilfredstillende lydisolasjon mellom boliger?

 

Tor Erik Vigran - Akustiske absorbenter i en parallell samling av materialer. Kan en oppnå noe med det?

 

Jon G. Olsen - Erfaringer fra 500 akustikkmålinger i musikklokaler

 

Tor Hamlrast - Analyse av musikk framført i forskjellige akustiske innstillinger i Stavanger Konserthus