Foredrag Høstmøtet 2017

Fredag:

Karin Cosgriff: Revisjon av NS 8176

Karl Rickard Persson: Endringer i veileder M-128

Lars Nordin: Endringer i T-1442 Skytebanestøy

Tore Moen, Ivonne Verstappen og Bård Støfringsdal: Tolkning av regelverk

 Aasmund Bunkholt: Massivtre, hvorfor satsing på tre? 

Anders Homb: Massivtre og lydisolasjon, fra A til Å

Jens Holger Rindel: Etasjeskiller av massivtre

Hallvard Granseth: Treet - Erfaringer fra verdens høyeste trehus

Generalforsamling

Lørdag:

Iris Turunen-Rindel: Nytt fra standardiseringen

Jorge Torres: Vibrasjonsforhold og treningssentre: noen erfaringer

Svein Folkvord: Romakustikk i gymnastikksal

Adam Suleiman: Utfordringer ved anleggstøy

Nina Lu: Hvor høy taletydelighet kan vi forvente i klasserom prosjketert ihht TEK10?

Erik Flink Ipsen: Uønsket støy

Tor Erik Vigran: Lyddempere for kanaler - modellberegninger og mini testmodeller

Lars Ødemark: En litt spesiell spilehimling T3 Bergen Lufthavn

Tor Halmrast: Måling og analyse av Elvis Slap Back Echo