Nytt om Acta Acustica

Fom 1.1.2010 legges alle utgivelser av Acta Acustica ut på server. Alle medlemmer får et brukernavn og passord til denne serveren Tidligere har abonnement med Acta Acustica vært en spesialvariant og noe som man har betalt ekstra for. Nå får alle medlemmer tilgang, dette er selvsagt ikke gratis og medlemsavgiften i NAS er derfor hevet som følge av dette (fra kr 200 til kr 250 for 2010).

Elektronisk tilgang til Acta Acustica (for alle medlemmer)

Prosedyre for å få tilgang til serveren:

  • Send en e‐post til Ulrike (sekretæren i Brekke & Strand): uha@brekkestrand.no. Merk e‐posten med Acta Acustica.
  • I e‐posten redegjør du for navn og ev firma og du skriver at du ønsker tilgang til Acta Acustica.

Ulrike sender deg tilbake brukenavn og passord (Vi har fått 240 passord og brukernavn) Hun legger da inn i listen hvem som har fått hvilket brukernavn og dere kan i ettertid henvende dere til henne dersom dere har mistet informasjonen.

CD

Det blir laget en CD hvert år hvor alle Acta utgavene legges ut samlet. Denne CD’en kan kjøpes av NAS.
Pris: kr 100,‐ (med forbehold om endinger)
Dersom du ønsker CD, ta kontakt med Ulrike: uha@brekkestrand.no