Høstmøte 2014

NAS' høstmøte 2014 ble arrangert på Park Inn Gardermoen 24.–25. oktober. Det var om lag 100 deltakende medlemmer og mange interessante innlegg. Presentasjonene finner du i lenkene under.

Fredag formiddag

Utbygging av Gardermoen v/Øyvind Hasaas

Støyarbeidet ved Oslo lufthavn v/Jan Anders Marheim

Spørreundersøkelser (vibrasjoner) v/Astrid H. Amundsen

Rehabilitreing av bygg v/Sigurd Hveem

Veileder til støyretningslinjen M-128 v/Karl Persson

Fredag ettermiddag

Slik bør T-1442 og M-128 være v/Sigurd Solberg

Diskusjon T-1442 og M-128 v/Ingunn Milford og Ståle Otervik

Oslo lufthavn T2, og Bergen lufhavn Flesland T3 v/Lars Ødemark

Støysituasjonen ved Bergen lufthavn Flesland v/Espen Thomassen

En antikvarisk korrekt absorbent v/Tor Halmrast

Fløyteakustikk v/Jens Holger Rindel

Lørdag formiddag

Numerisk modellering av lavfrekvent lydtransmisjon gjennom yttervegger v/Ståle Ellingsen

Akustiske egenskaper for plater med spalter/slisser v/Tor Erik Vigran

Et milebelseksempel på støy-prediksjonsarbeid og lavfrekvensproblematikk offshore v/Kristian E. Meisingset og Peter Lindqvist

Nytt fra standardisering innen vibrasjonser v/Iiris Turunen-Rindel

Status for nye målestandarder og mulige endringer i lydklassene v/Iiris Turunen-Rindel og Helge Forsdal

Ny standard for feltmåling av luftlydisolasjon mellom rom NS-EN ISO 16283-1:2014 v/Iiris Turunen-Rindel og Helge Forsdal

Forskning og undervisning i akustikk ved NTNU v/Peter Svensson

Info fra RIF sitt ekspertutvalg i akustikk + tildeling pris for beste masteroppgave innen akustikkfaget v/Tore Moen