Høstmøte 2013

Høstmøte 2013 i regi av NAS fant sted på Nova konferansesenter i Trondheim 24.–26. oktober 2013. Det var, som i fjor, over 100 deltakende medlemmer og mange interessante innlegg.

Program for møtet

Program for påmeldte foredrag

Fredag, del 1

Säker på Osäkerhet i Byggakustik v/Christian Simmons

Hva gjør vi med usikkerheten? v/Tønnes Ognedal

Fredag, del 2

Lydforhold i bygninger og uteområder v/Tone Rønnevig (DiBk)

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 v/Iiris Turunen-Rindel

UU akustikk – økonomisk konsekvenser v/Clas Ola Høsøien

Fredag, del 3

Chirp - ny type signal som anvendes ved audiologiske tester v/Jon Øygarden

Langtidsmålinger i Oslo havn v/ Bernt Heggøy

Erfaring med feltmålinger ned til 50 Hz v/Anders Homb

Måling av ST på scenen i konsertsaler. En studie av supportparametrenes måleusikkerhet v/Christopher Gehe

Lydkartlegging av stille områder, Sofienbergparken i Oslo v/Sigurd Solberg

Fredag, del 4

STI i åpne kontorlandskap - sammenligning mellom måling og modellering i Odeon og Bose modeller. Regner programmene riktig? v/Fredrik Öberg

NS 8178 - ny standard for lydforhold i musikkrom v/Svein Folkvord

Romforsterkning og lydnivå i musikklokaler v/Jens Holger Rindel

Musikeres oppfattede klangfarge og styrke i (for) små rom v/Tor Halmrast

Lørdag, del 1

Støylab, auralisering av veitrafikkstøy v/Audun Solvang

Konsekvenser av å utvide frekvensområdet ved beregninger i StøyBygg III v/Tove Holmefjord

Nye Holmestrand stasjon. Akustiske utfordringer med høyhastighetstog gjennom en stasjonshall v/Anders F. Rudnå

Har ny T-1442/2012 skapt så mye feiltolkning at fagmiljøet må ta grep i fellesskap? v/Trond Noren

Støyrapporter og støysonekart – gjer vi oss forstått? v/Tore Sandbakk

Lørdag, del 2

Støyinduserte vibrasjoner i boliger v/Arild Brekke

Godt lydmiljø i skoler v/Nils Peder Tellnes

Bruk av dobbeltporøse materialer i lydfeller. En god idé? v/Tor Erik Vigran

TGI Fridays. Utested i eksisterende bygg av glass og heltre, utfordringer og løsninger v/Anders T: Windsor

Kulturbyggene i Bjørvika: Nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munch museum v/Jannicke Olshausen & Ingjerd Aaraas