Høstmøte 2012

 

Fredag 1. del

Nytt konserthus v/Tønnes. Ognedal 

Fredag 2. del:

Petroleumstilsynet v/ Sigvart Zachariassen,

Norsk Olje & Gass v/ Reidulf Klovning 

Statoil v/ Ellen Katrine Jensen

Fredag 3. del

Beregning av PA/GA* anlegg til offshore installasjoner v/Jens Holger Rindel

Støy på boredekk og i borebu v/Steve I. Johansen

 

Fredag 4. del

 Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" v/Svein Folkvord og Jon G. Olsen

Isolering mot utendørs støy, nye konstruksjonsdata for tak v/Sigurd Hveem

 Analyse av transmisjonsveier og refleksjoner for veitrafikkstøy i et byområde v/Jens Holger Rindel og Clas Ola Høsøien

Støy fra skateanlegg i betong, grenseverdier, spektra, kildeeffekter og litt erfaringer v/Anders Buen

Historien om A v/Tor Halmrast 

Lørdag 1. del

Om å finne materialparametre for anvendelse i "perforerte absorbenter" v/Tor Erik Vigran

Musikklokaler, utfordringer, erfaringer v/Kristian E. Meisingset

 Room acoustic parameters, can concert hall preference be predicted? /v Magne Skålevik

Gode forhold for rytmisk musikk - kva er status? v/Bård Støfringsdal

 Skjermingseffekt i beregning av utendørs støy - doble skjermer v/Christer Aarnæs og Clas Ola Høsøien

Lørdag 2. del

 Kalibrering - hvordan sikrer Norsonic sporbarhet av måleresultatene v/Ole-Herman Bjor

Forbedring av bevaringsverdige vinduer v/Anders Homb

Praktisering av T-1442/2012, utbygging av støyømfintlige formål v/Sigurd Solberg

 Nytt i standardisering v/Iiris Turunen-Rindel