Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

 

Siste nytt

Issue 6 of Volume 103 is now available on Ingenta Connect.

Mer

KLIKK HER!

KLIKK HER!

Endring av statutter for å kunne gjennomføre elektronisk valg av styret.

Mer

  Program Høstmøtet

Det er påmeldt ca.120 personer til årets høstmøte og mange spennende foredrag. Siste versjon av program vedlagt. Vel Møtt! 

Mer
.