Velkommen

Norsk Akustisk Selskap (NAS) er en frivillig interesseorganisasjon for akustikere og akustikkinteresserte i Norge. NAS ble stiftet i Oslo 28. mars 1955 som et ledd i utbyggingen av Nordisk Akustisk Selskap, som ble stiftet året før. Selskapet ledes av et styre bestående av fem ordinære, valgte medlemmer.

Selskapets formål er å etablere kontakt mellom akustikere i Norge og gjennom sin deltakelse i Nordisk Akustisk Selskap, med akustikere i de nordiske land, samt med tilsvarende nasjonale og internasjonale organisasjoner. Selskapet arbeider for utvikling av den akustiske vitenskap og teknikk, og medvirker til å spre informasjon og kunnskaper på dette felt.

Les mer

 

Siste nytt 

Vi sliter litt med hjemmesiden om dagen ("nyheter" har forsvunnet) og ny hjemmeside er på trappene, men her kommer siste nytt:

Høstmøte 2019

Høstmøte vil bli avholdt 25.-26. oktober 2019 i Trondheim. Les mer her!

Nytt fra ICA 2019

ICA, International Congress on Acoustics 2019 holdes i Aachen 9. – 13. September. De har allerede fått inn 1530 “abstracts” og oversikt over plenumsforelesninger finner du her.

EAA vil tilby 10 beste artikkel- og presentasjonspris (10 Best Paper and Presentation Award) til unge akustikere som vil muntlig presentere en artikkel eller en plakat som førsteforfatter. Detaljer for søknad finner du her.

ICS 2019 vil ha et stort utstillingsområde, og spesielt arrangement med tanke på å knytte kontakter for unge akustikere og næringsliv. Alle studenter kan delta på «EAA Summer School» fra 6.-8. september i Leuven. Mer info her.

Det internasjonale lydåret 2020 (International Year of Sound 2020)

ICA (International Commission for Acoustics) har utnevnt året 2020 for det internasjonale lydåret! Året vil være et globalt initiativ for å få frem viktigheten av lyd og vil jobbe for økt forståelse av lydrelaterte problemstillinger.

For mer info:

Brev til ICA-medlemmer

Følgebrev fra ICA-presidenten

 

Dansk undersøkelse om helseeffekten av støy fra vindmøller

Et flerårig dansk forskningsprosjekt om  mulig sammenheng mellom støy fra vindmøller og helseeffekter er nå ferdigstilt. Forskerne har beregnet innendørs og utendørs støy for en rekke boliger som ligger innenfor en radius på 6 km fra en vindmølle. Helsetilstand ble undersøkt med tanke på høyere risiko for blodpropp i hjertet, slagtilfeller, forhøyet blodtrykk, diabetes, depresjon, søvnforstyrrelser og negativt fødselsutfall i graviditet.

Her kan du lese mer.

Siste nytt
.